دانلود کتاب صوتی یک عاشقانه آرام

دانلود کتاب صوتی یک عاشقانه آرام

اشتراک فایل های صوتی
اشتراک فایل های صوتی تعداد پیام ها : 0

یک عاشقانه ی آرام در مورد گیله مردی مبارز و سیاسی است که عاشق عسل دختر آذری زیبا و سیاسی مسلکی می شود . کل کتاب روند و مراحل و برنامه ریزی های زندگی مبتنی بر عشق این دو نفر می باشد. قوت اصلی کتاب همان لحن و بیان فوق العاده زیبای نویسنده ی این کتاب یعنی آقای نادر ابراهیمی است.

لیست اجرا

نظرات