ناشر : elhamatmag

مسعود بالغی در این فایل صوتی حاصل سالها تجربه اش را بصورت خلاصه در یک فایل ۱۵ دقیقه ای بیان میکند. نکات کلیدی که توضیح می دهند که چگونه قانون جذب زندگی ما رو احاطه کرده یا جهان فرکانسی چیست؟ در این فایل صوتی ، مسعود بالغی سخنران انگیزشی ، محقق موفقیت و مدیر مجله ی اینترنتی الهامات ، مثال های زیادی از زندگی خودش می زند.