دکتر قاسم زاده تربیت جنسی فرزندان

دکتر قاسم زاده تربیت جنسی فرزندان

اشتراک فایل های صوتی
اشتراک فایل های صوتی تعداد پیام ها : 0

تا به حال شده از خود بپرسیدبه سوالات جنسی فرزندانمان چگونه پاسخ دهیم؟ ویا چگونه مسائل جنسی را به فرزندانمان آموزش دهیم؟ و از چه سنی مسائل جنسی را به فرزندانمان آموزش دهیم؟ و چه کنیم که فرزندانمان دچار انحراف جنسی (استمنا، روابط نامشروع با جنس مخالف و...) نشوند؟

لیست اجرا

نظرات