ناشر : talashgaran farhangi

شفافیت در روابط همسری، والدگری و فرزندپروری، پایبندی اعضای خانواده به صداقت در گفتار و رفتار با یکدیگر، خواسته­‌ها و نیازهای نوجوانان از والدین خود، آشنایی با رفتارهای کلامی و غیرکلامی، ویژگی­های رفتار همدلانه با نوجوان و تفاوت­ آن با همدردی، نحوه ورود به دنیای نوجوان Thumb36و برقراری ارتباط صحیح و دوستانه