ناشر : talashgaran farhangi

این مجموعه از سخنرانی‌ها به دعوت اساتید دانشکده‌های مختلف برای دانشجویان رشته‌های برق، عمران، و صنایع و فیزیک ارائه شده است و شامل موضوعات متنوعی هستند. برخی از سرفصل‌ها عبارتند از: دانشجویان در سال اول بعد از ورود به دانشگاه با چه چالش‌هایی برخورد می‌کنند؟ چرا نیاز به تعریف اهداف بزرگ داریم؟ آرزوها چگونه به رشد و موفقیت ما کمک می‌کنند؟ رشد کردن مستلزم از بند خود بیرون آمدن است: تا انسان محبوس در خود است و تنها به خود فکر می‌کند، می‌تواند رشد کند؟ به همین علت است که اتصال به جامعه و دغدغه خدمت به دیگران ما را رشد می‌دهد. چه عواملی ما را در تشکیل یک هدف ارزشمند و منسجم کردن نیروهایمان یاری می‌کنند؟ و چگونه بایستی این مرحله را مدیریت نماییم؟