ناشر : radiomartia

دوستان خوبم من سعی کردم در دو فایل درمورد مقایسه بین کارت ویزیت الکترونیک و چاپی و معایب و محاسن انها مقایسه ای انجام دهم. با ن همراه باشید صبا میری از رادیو مارتیا